Events Calendar

Vineyard Norge Support Årsmøte
Thursday, 21. July 2022, 04:30pm - 05:30pm
Hits : 178

Årsmøte VNS

Torsdag 21.juli kl. 1630 i kjelleren i Strakenhallen


- Medlemmer og assosierte medlemmer er velkommen til å stille med 1 representant.  

- Regnskap, noter, årsrapport og revisorerklæring er vedlagt